Een rondleiding.

 

Wegens de te snelle verandering van de inwoners, worden er geen namen en of voornamen meer vermeld.

Laat ons vertrekken van de havenmarkt, het centrum van onze gemeente.

Centraal staat het standbeeld der gesneuvelde  van de eerste en de tweede wereldoorlog. Dit standbeeld, afkomstig van Lillo-Kruisweg, waar het voor de kerk stond, wordt meestal aangeduid als "Moeder Eyer", doch de dame die voor dit beeld poseerde was de schoonmoeder van de beeldhouwer, Rik Sauter, Anna Wijns (Louwke van 't licht) en stelt een treurende moeder voor wachtend op haar verloren zoon. Het werd gemaakt in 1931 en verplaatst naar Lillo-Fort in 1965.

Als we de markt rondkijken zien we eerst het huis "Den Prins van Oranje" , dat men volop aan het renoveren is,met daarnaast het oud Gemeentehuis thans uitvalbasis van het Kruitmagazijn. Daarnaast 2 woningen vervolgens Café De Schelde ( vroeger Bij Marleen) met daarnaast de Comandateurswoning met de zonnewijzer en daarnaast het eerste postkantoor. Draaien we verder zien we taverne 't Pleintje dan de kerk St. Benedictus vroeger de kapel St. Jozef, nu een gewone woning daar de kerk ontheiligd is.Dit pand staat te huur op jaarbasis. En er tussen in de pomp die vroeger op de Kruisweg aan " de huiskes"stond. Rechts van de kerk zien we nog de oude waterput die tot 1953 de mensen van drinkwater voorzag.

Gaan we de Omwentelingsstraat in zien we achtereenvolgens Gasthof de Boerepan, in opbouw,en tentoonstellingsruimte 't Sloeberke. En nog twee burgers huizen.

We slaan de hoek om en komen aan het huis van onze laatste visser.

Verder op de kazerneplein zien we de "witte huisjes" ook wel de officierswoningen genoemd, doch beter betiteld als de oudste kazerne van het fort, daar vroeger de officieren verspreid over het fort verbleven.


De kazematten, de kazerne, zijn volledig omgetoverd tot 4 lofts.

Het kruitmagazijn geeft onderdak aan, vzw "het kruitmagazijn". Verder nog 2 huisjes, geflankeerd door de achterzijde van het vroegere gemeentehuis, nu stad huis genaamd. Aan de zijgevel van het kruidmagazijn zagen wij de oude "pisbak" waar Napoleon zijn gevoeg heeft achtergelaten, dewelke nu is afgebroken wegens te on hygiënisch.

Onze gansrijders "De Ware Gans" zitten zonder lokaal, en moeten zich noodgedwongen behelpen met een tent. En voor hun feestelijkheden uitwijken naar elders.

We richten onze stappen naar de Stroomstraat daar zien we café Lauwke van 't Licht (bereikbaar op afspraak), dan Residentie Scaldis, hetwelke men omgevormd heeft tot 8 woon eenheden. Geprangd tussen deze nog een huisje.

En aan de overzijde de ontmoetingsplaats Den Laesten Stuyver.

Rechts kunnen we de Tolhuisstraat in dewelke aan de rechterkant volledig ingenomen wordt door het Poldermuseum, een bezoek meer dan waard. Vroeger waren dit het postkantoor een café en de voorzijde van bakkerij de Polder. Aan de linkerzijde beginnen we met het douanecentrum, dewelke altijd te Lillo verbleven om het vervoer op stroom te controleren. Daarnaast nog 3 woningen waarvan één een fotografie winkel is . Verder is er nog het vroeger atelier van onze te vroeg verdwenen Jan Batist, een gedeelte is voorzien als tentoonstellingsruimte.

Aan de haven staat het oude douanehuis ( beter gekend als 't Hobet).

We zijn rond, doch raden wij U aan Lillo niet te verlaten voor ge alle dijken bewandelt hebt,vanwaar men vroeger de grootse polders kon bekijken. En de boer hij ploegde v.... moest verhuizen.

Top                                                                                                   Lillo-Fort