Poldermuseum                    

                                                              

             Historiek.

Het Poldermuseum werd in 1959 door de Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder opgericht te Wilmarsdonk onder impuls van de toenmalige pastoor aldaar, de heer Eelen.

Bij het verdwijnen van voornoemde gemeente in 1963 werd de verzameling overgebracht naar de voormalige bakkerij  "De Polder" te Lillo-Fort. Het museum werd er geopend op 26 juni. Hetzelfde jaar werden reeds 4688 bezoekers genoteerd.

Het aantal voorwerpen dat naar Lillo werd overgebracht bedroeg om en bij de 400. De collectie werd permanent uitgebreid, hoofdzakelijk dankzij giften en steun van de vele milde schenkers. Momenteel beschikt het museum over meer dan 4000 voorwerpen van allerlei aard.

In 1968 stelde de stad Antwerpen nog twee woningen, aangrenzend aan de oude bakkerij, ter beschikking.Hierbij hoort het postkantoor waar de bekende Vlaamse schrijver Emiel Van Hemeldonck inspiratie  vond voor zijn werk "De Drie Vaderlanden". Dit boek brengt zijn jeugd in herinnering, die zich afspeelde op drie plaatsen waaronder het postkantoor te Lillo.

Een aantal jaren was er ook een prachtige verzameling schelpen te zien, eigendom van de Heer E. Wils. Toen droeg het museum tijdelijk de naam " Polder - en Zeemuseum".

Nu wordt er in 34 zalen een beeld opgehangen van de geschiedenis en het dagelijkse leven in de Antwerpse Polder. Het vertelt ons in welke omstandigheden men werd geboren, waar men school liep, hoe men er werkte, hoe en waar inkopen werden gedaan, hoe men zijn vrije tijd doorbracht om te eindigen op welke wijze men de wereld verliet.

Zeer uitgebreide verzamelingen van de meest uiteenlopende aard wisselen af met zorgvuldig gereconstrueerde interieurs van o.a.een dorpswinkel, een bakkerij,een klaslokaal (gebruikt door Bart Peeters voor zijn Sint-Nicolaasserie)en een dorpsherberg.

Voorwerpen rond alle verdwenen ambachten maken een groot deel uit van de verzameling. Maar er is ook aandacht voor de minder prettige dingen uit het leven, met name de afbraak en het verdwijnen van een aantal polderdorpen.

Jaarlijks wordt een thematentoonstelling gehouden. In 2023 is het onderwerp "Polderschetsen André Gailliarde".

Het Poldermuseum is een museum waar iedereen zijn gading vindt, zowel dezen die de Polder gedwongen moesten verlaten, wegens onteigening, als zij die de echte polders nooit gekend hebben.

EEN BEZOEK MEER DAN WAARD!!!

 


Openingsdagen en -uren : alle zon- en feestdagen van 9 april tot
zondag 1november telkens van 13 uur tot 18 uur (laatste toegang om 17 uur).

In juli en augustus zijn wij ook open op zaterdag telkens van 13 uur tot 18 uur (laatste toegang om 17 uur)


Toegangsprijzen :
-individueel : -volwassenen : €4.00
-senioren 65+ : € 3,50
-jongeren tot 12 jaar : gratis

-groepen :reservering minstens 2 weken vooraf
-tot 20 personen : € 80
-meer dan 20 personen : € 2,00 per persoon
-betaling inkom : min. 10 dagen voor het bezoek.

 


-reservaties : boekingenpoldermuseum@gmail.com

-scholen : -tot maximum 25 leerlingen : € 70 (gids inbegrepen)
Indien meer dan 25 leerlingen: E1 per extra leerling
Meer dan 25 leerlingen extra gids €40.
-reservatie vooraf

- gids : -€ 80 voor een prestatie van max. 2 uur
Maximum 20 personen per gids
-betaling rechtstreeks aan de gids na het bezoek
-minimum 2 weken vooraf reserveren

Het Poldermuseum is gelegen aan de Tolhuisstraat 10-16 te 2040 Lillo-Fort.


Voor meer informatie kunt U steeds terecht op www.poldermuseum-lillo.be


Top                                                                                                          Lillo-Fort

Met goedkeuring van het Poldermuseum.