Rommelmarkt.


De zondag na 15 augustus (moederdag), WAS het de enige jaarlijkse rommelmarkt te Lillo.

Ontstaan zoals zoveel dingen aan de toog van een café.

Toen Luc Longueville in 1977 aan Armand van Deutekom terloops vroeg waarom er in Lillo geen rommelmarkt gehouden werd, was dit het sein om er werk van te maken. Nog hetzelfde jaar was de eerste markt een feit. Met een standhouders totaal van 35 werd het eerste jaar afgesloten als een geweldig succes. En werden de plannen voor een jaarlijkse terugkeer gesmeed.

De eerste jaren situeerde de markt zich op de Havenmarkt de Tolhuisstraat  de Stroomstraat en een gedeelte van de Kazerneplein.

Voor de inwoners van Lillo was het een manier om gratis van hun oude spulletjes af te komen, daar zij, evenals alle geandicapten, vzw 's en oude ambachten, gratis aan deze markt konden deelnemen.

Het was een bonte mengeling van ieder jaar weerkerende mensen die een verscheidenheid aan goederen ten toon spreiden. Van kristallen luchters tot een kapotte schroevendraaier, alles kon men er vinden.

Toen Armand van Deutekom wegens stopzetting van zijn activiteiten het roer overgaf aan Jos Van Aerde was de markt met 59 standhouders een gevestigde waarde.

Door een kleine promoting werd de markt op één jaar tijd uitgebreid tot 100 standhouders, dit door ingebruikname van de volledige Kazerneplein de Omwentelingsstraat en de Dreef. Het daarop volgende jaar kwam daar het gedeelte tot aan de havenpoort bij en bracht het totaal op120 plaatsen.

In 1990 gaf Jos Van Aerde het roer over aan Ringo van 't Stamineeke dewelke één jaar de markt leide.

De gebroeders Van Agtmael, Andre Staf en Jan namen vanaf toen het heft in handen, en breide de markt nog uit tot 136 standen, en later tot 170. Van bij het begin der overname der markt, door de gebroeders Van Agtmael, ging jaarlijks een deel van de ontvangsten naar een project in de polder, namelijk de Vluchtheuvel te Stabroek Dit is een dag en nacht opvangcentrum voor geestelijk en mentaal gehandicapten. 

In 2015 stopte de gebroeders van Agtmael met de markt, en geven deze over aan Glen Lambrechts.

Vanaf 2017 ging de markt over in handen van Achille Van Der Donck.

Vanaf 2019 was de markt overgedragen aan Collectief Klopjacht.

Wat kon men op deze markt vinden "alles" dit is nog een echte rommelmarkt hier kwam men een keer per jaar om zijn zolder leeg te maken, en kan men nog echte koopjes doen.

Als men weet dat de normale uren van 09h tot 18h zijn, maar er om "4h" al opkopers ronddoolden om toch maar de mooiste en beste buit binnen te halen, weet je al, deze markt WAS een aanrader.

Een grappige anekdote, hier vond iemand die jaren geleden zijn gebit verloren was,op de stand van "Michelle van den telefon" zijn gebit terug en .......... het paste nog.

Na een stilstand van enkele jaren is er nu terug een rommelmarkt te Lillo.
Den Trip wilde de rommelmarkt terug organiseren, maar zijn plotse dood gooide roet in het eten.

Doch de familie en enkele vrienden name het heft in handen en lieten de markt terug doorgaan.

Hopelijk blijft dit doorgaan.

De volgende markt is, normaal, op zondag 20 augustus 2023.
En wordt terug nieuw leven in geblazen door
Guy Van de Ven - Hugo Quirijnen en Philippe Van Iersel.

Proficiat aan de initiatief nemers.

 

 


Top                                                                               Lillo-fort