Meisjesschool.

klas van 1947

Het gemengd kleuter en lager meisjesonderwijs, waren verenigd in de school gelegen in de Onderwijsstraat te Oud-Lillo.Voor het kleuteronderwijs stond Madame Verbist  geboren Jeanne Rasmussen en mevrouw  Denissen-Carpentier.Voor het eerste en tweede leerjaar was mevrouw Van Osta-Bogaert Ilda. Drie en vier werd geleid door Mevr................ terwijl Mevrouw Luyts-Gelissen Madeleine, tevens directrice, vijf en zes voor haar rekening nam. En als de juf trouwt moeten alle kindjes mee op de foto. (zoek jezelf)


Top                                                                Oud-lillo