Kermis

Vroeger had Lillo vier maal per jaar kermis.

1° Fortse kermis, drie dagen op de eerste zondag van augustus.
Vroeger op de Kazerneplein en later op de parking, stelden meerdere foorkramers zich op. Spel en vertier voor klein en groot, dat ook gedeeld werd met meerdere toeristen.

Na het verdwijnen van Lillo is deze kermis een hele tijd niet meer doorgegaan tot de horeca van Lillo getracht heeft om deze terug leven in te blazen.
Met de toenmalige mensen Armand Van Deutekom, Leo Vanheesbeke en Luc Grosfeld, kende Lillo kermis gedurende vele jaren terug 2 volle dagen van kermis plezier. Met zowel op de Havenmarkt als in de Stroomstraat plaats voor muziek en dans, en op de parking de nodige kraampjes en molens. Doch deze dagen zijn spijtig genoeg teloor gegaan doordat de latere horeca geen initiatief meer heeft genomen.

2°  Lillowse schieting te Oud-Lillo drie dagen  op de vierde zondag van mei.
Op de Heerlijkheidsplaats was het kermis van Treske Kuylen tot aan de kaarkepad.
Draaimolens, schiet en snoepkramen afgewisseld met lotjeskramen en andere zorgden 3 dagen voor plezier en vertier, zowel voor klein als groot. Vroeger kende men ook tal van volksspelen zoals zaklopen padden kruien enz.. Doch het hoogtepunt was natuurlijk 's avonds het bal. Door de plaatselijke fanfare werd een orkestje samengesteld en werd er gedanst en gehost tot de vroege morgen.

3°  Kruiswegse kermis, drie dagen op de eerste zondag van september.
Op de plein voor de kerk stelden de foorkramers zich rond het standbeeld der gesneuvelden, en ook op de stoep van de Gesneuveldenlaan.Met 's avonds natuurlijk "bal populeer" in vele cafés.Waaronder café Alcazaar met zijn vermaarde "Mortier" orgel, gemaakt door "Orkestrions Mortier" R. Van Den Bosch Gesneuveldenlaan 40, en aangezwengeld door onder andere De Geerd.

4° Blauwhoefkermis, was niet meer dan een plaatselijk feest, en raakte zeer vlug in onbruik.

 

Top         Lillo-Fort      Oud-Lillo      Lillo-Kruisweg