't rooi huiske                                                                            't rood huske

Zoals het vroeger was                                                                                                                              Zoals het de laatste jaren erbij stond ( nu is het afgebroken)

De ontwatering der polders.

Lillo beschikt over een goed afwatering systeem. Het water dat van hoger gelegen gemeenten, ons dorp binnenkwam moesten we zien kwijt te geraken in de Schelde.Of zoals het soms ook ging, doorspelen aan een andere gemeente.Vanuit Stabroek kwamen de 2 meest bekende beken Lillo binnen, de NOORD en de ZUID beek. Ze liepen vanuit Stbroek parallel naast de steenweg tot aan Lillo-Fort. Daar gingen ze beide de watergang in, die van het Hollands Gat kwam en uitmonde in de Schelde via de Genie Sluis.

Aan de kant van Oorderen had men het VUIL en PROPER Schijn hetwelke uitmonde in de bekende 12 sluizen.

Aan de kant van Berendrecht, hadden we 2 waterlopen 1 natuurlijke, de SNELLE KREEK, en 1 gegraven het ANTI TANK kanaal, nou kanaal, juist breed genoeg om er een rubber bootje in te laten varen en onze jeugd er in te laten plonzen, dat ze natuurlijk ook graag deden. Allebei gingen ze Berendrecht binnen en kwamen via de sluis van deFrederick de Schelde in.

Nog een bekende sluis was die van 't Rooi Huiske, de Belgische sluis, gelegen aan de aanechting van de cirkeldijk aan de Scheldedijk, ten zuiden van onze gemeente waar altijd een sluiswachter gewoond heeft. Jos Roelands en zijn vrouw Celine zijn er tot in de jaren 80 blijven wonen. Toen zijn gemaal overbodig was heeft hij nog jaren voor de poorten te Lillo-Fort gezorgd. De laatste jaren opgevold door Jos en Nelly Van Agtmael.

Home