Boerderijen.


LILLO-FORT

Laten we vertrekken vanaf Lillo-Fort. En ons houden aan de laatste jaren dat Lillo bestond.

Lillo-Fort: De familie Van Den Dorpel had een boerderij op 't fort.Waar nu de klanten van gasthof de Boerepan op het terras genieten van een frisse pint, stond vroeger de boerderij met 8 melkkoeien. Met stieren en vaarzen bij ongeveer 30 stuks vee.Tijdens de winter op stal en in de zomermaanden in de wei ter hoogte van bakkerij Lefeber op Oud-Lillo.

Ook "Benieke" Bennonie van Ham boerde goed op 't Fort. Aan de achterzijde van het poldermuseum.

 

OUD-LILLO

Juist over de zwarte brug had men links de boerderij van Suske Zat (Frans Michielsen) tevens schrijnwerker en kolenhandelaar ( zoals we er nog vele hadden te Lillo). Ook had hij de melktoer, de opgehaalde melk werd verwerkt in de melkerij te Stabroek.

In de Doorbraakstraat hadden we Fons Engelen.

Verder hadden wij Rene van den Dorpel onze biersteker .

Dan boerderij den "nieuwen boer" van de familie Lathouwers.

Op de hoek van de Zuidlandstraat en de Oudstrijderslaan hadden we een boerderij van Van den Dorpel.

Op Oud-Lillo zelf hadden we de boerderij van Michielsen, L.van den Dorpel en Constance Van Bouwelen.

In de Brilstraat hadden we Sooi Juin, van Bouwelen

En op de Heerlijkheidsplaats kolenhandel en boer Swijnen Staf

 In de Onderwijsstraat Dennisen 

Op het begin van de macadam hadden we de Witte van 't Kanon

Halverwege de macadam stond de boerderij van Cleyren van Look en op het einde  door 't gat van den dijk Hendrickx Verhaert

Op de Oudstrijderslaan woonde De Bock hij was  beestenkoopman te Lillo.

In de richting van de Kruisweg hadden we, achtereenvolgens de boerderij van  Lenaerts  Felix Verhaert en  Frans Verhaert.

 

LILLO-KRUISWEG

Als we "t gat van den dijk doorwaren en links naar de Piep in 't Riet  gingen. Hadden we de boerderijen van  Petrus Denissen en Soeteway  Kloeck Van Look  vervolgens Fons Verhulst- Verhaert verder Felix Verhulst-Van Keybus  en dan de Piep in 't Riet

Aan de molen kunnen we ook rechts richting Kruisschans, daar aan de 12 sluizen woonden Rik Verhaert- Aerts   en Fons Van Look - Hendrickx

de molen Brouwers Louis Verhaert-Janssens en Verlinden-van Dorst.

We konden ook rechtdoor, de Kruisweg op, ons eerst laten wegen op den baskul bij de familie  Clovis  een beetje verder was onze smid Kees Willemen. Piet Calle en Wed. Soeteway.Na de kerk Wed. Verhaert Denis  Frans Verhaert Rommers Cafe Zwart paard was van de bakker de Suy

De fam. Corrynen met vader Antoon en zonen Stan en Leo,de smid Jaak Vermeire Schrijnwerker Willems woonden op de linkerkant voorbij de molen.

Huybrechts Albert was tevens café en de thuishaven van de verenigde gansrijders te Lillo. Beenhouwer Hendrickx , Rombouts Jozef en vervolgens Jan de Schutter.

Dan hadden we de meest bekende de Blauwhoef de boerderij van Fons Anjes en Lowieke   iets verder richting Stabroek   Verhaert

Richting Berendrecht den Haan Corrijnen Cock

Richting Oorderen   Van Look- Van Alsenoy

Met dank aan Tienus Van Den Dorpel en zijn vrouw Maria.

Als wij iemand vergeten moesten zijn, of er zit een vergissing in onze lijst gelieve ons te verwittigen a.u.b. , met dank!
Lillo-Fort
                                   Oud-Lillo                         Lillo-Kruisweg