Straten en pleinen door de jaren heen.

Een straat of plein naam is nooit voor eeuwig. Er hoeft maar iets te gebeuren of je naam vliegt van het bordje af en wordt vervangen door een nieuwe.
Zo gebeurde dit ook te Lillo. Meermaals, tijdens de geschiedenis van ons dorp, werden de straatnamen aangepast.

Als we kijken naar Lillo Fort, zien we volgende veranderingen gedurende de voorbije eeuwen.
Toen Lillo Fort gebouwd werd hadden we af te rekenen met Nederlandse namen.


Op het plan merken we dat er tegenover nu meerdere gebouwen stonden. En dat de straten ongeveer gelijk gebleven zijn.
Nr. 1 de Bergstraat nu een gedeelte van de Stroomstraat.
Nr. 2 de Voorstraat daarna de lange Delftstraat en later de Langestraat om daana te veranderen in Rue Principale, daarna in deTolstraat om te eindigen in de Tolhuisstraat.
Nr. 3 de Markt nu de Havenmarkt.
Nr. 4 eerst een gedeelte van de Langestraat, later omgedoopt in de Burgerstraat, Jeruzalemstraat en daarna Omwentelingstraat.
Nr. 5 was de straat bij de Sortiepoort, nu Kazerneplein.
Nr 6 de Gevulde Haven, dan Kerkstraat nu ook Kazerneplein.
Nr 7 het Slikstraatje nu ook Kazerneplein.
Nr 8 het Oud Kwartier nu ook Kazerneplein.
Nr 9 de Achterstraat nu ook Kazerneplein.
Nr. 10 de Klinkerstraat daarna Avenue Catherine dan Scheldestraat en tenslotte Stroomstraat.

Oud Lillo en Lillo Kruisweg hebben nooit vele veranderingen in straat namen gehad omdat deze gedeelten van Lillo meermaals onder water stonden voor lange tijd.

Men had de grote weg van Lillo Fort naar Stabroek. Deze was vroeger:
nr.1 De Groote Kruysweg, late Oudstrijderslaan, en paralel liep er
nr. 2 Kerk Voetpad, later Kerkepad.
nr. 3 Doorbraakstraat
nr. 4 Boerenhol, Tuinbouwstraat en later Tuinderstaat.
nr. 5 Zuidlandstraat.
nr. 6 Heerlijkheidsplaats, ook wel de Mart genoemd.
nr. 7 Brilstraat later Lunettestraat.
nr. 8 Vijverstraat.
nr. 9 Overstromingsstraat.
nr.10 Kasteelstraat later Lillo Fort straat.
nr.11 Cavelweg ook gekend als"de makadam"
nr.12 Onderwijsstraat.
nr.13 Drossaertstraat dewelke overging in het Mosselstraatje

 

nr.1 De Groote Kruysweg later Gesneuveldenlaan
nr.2 Onafhankelijkheidsstraat, met in de verlengenis de weg naar Berendrecht
nr.3 Vogelenzang
nr.4 Boudewijnlaan
nr.5 Lazaretstraat
nr.6 Vluchtoordstraat
nr.7 Kaleshoekstraat
Staan niet op het plan:
nr. 8 Antwerpsebaan en Stabroesebaan, op de kruising van deze lag de Blauwhoef.

 

Home