Plan 1940.

In 1940 was er in de gemeente een voorontwerp klaar om Lillo meer leven in te blazen.
Men dacht aan verkaveling van het vroegere suikerfabriek. Kijk even welke straten er zouden bijkomen.
Zowel op Oud Lillo als op Lillo Kruisweg.

Op Oud Lillo gaat het over de suikerfabriek waar 2 straten zouden komen, de Zuidlandstraat die doorgetrokken zou worden, en dewelke op het einde nog een volwaardige dwarsstraat zou krijgen, dewelke zou vertrekken ongeveer van aan de Geniesluis. En een straat van Boerenhol tot aan de ringdijk.

Op Lillo Kruisweg sprak men over een verbindingsweg achteraan de Vogelenzang die verbinding zou maken met de steenweg op Oorderen, en vertrekken van aan de ringdijk.

Dit plan werd ter beschikking gesteld door Clement Quick zoon van Constant Quick, die tot 1953 dienst liep op de douaneboot Nr.9.

Home